Ladda ner relaterade filer

Ladda ner relaterade filer

Prototyptillverkningsindustrin kommer oundvikligen att involvera kundprodukt FoU av mycket konfidentiell information, därför blir leverantörernas konfidentialitetsåtgärder på plats det mest berörda problemet för varje enskilt företag.JHmockup har utvecklat ett strikt internt dagligt konfidentialitetssystem för att stärka medvetenheten om konfidentialitet hos anställda och reglera praktiken. Normalt en tjänstemanOFFENTLIGGÖRANDEAVTAL (NDA)Avtalet kommer att undertecknas av parterna innan projektet startar.Alla våra verkstäder och kontor använder ett avancerat passersystem för att strikt kontrollera all personals åtkomst.Alla datorer och kommunikationsenheter och nätverk övervakas strikt av systemet, och de interna och externa nätverken är helt isolerade.Extern personal kan bara se produkter som beställts av deras egna företag på anvisade platser och interna anställda har ingen möjlighet att lämna ut kundinformation.Det finns ett antal speciella konfidentiella exempelverkstäder, för kunder som vill spåra de personliga designmodellerna kommer att ha ett speciellt konfidentiellt rumskort, andra kan inte komma in, vilket helt säkerställer att allt konfidentiellt innehåll för kunder inte kommer att avslöjas för tredje part .

Få en kostnadsfri offert här!

Välj